Wpływ znajomości angielskiego na poziom życia i zarobki

praca

Wśród języków, które odegrały największą rolę na arenie międzynarodowej z pewnością należy wskazać łacinę, francuski i angielski. Język łaciński i francuski już dawno utraciły status „lingua franca” na rzecz panującego – i to od kilkudziesięciu lat – języka angielskiego, który stał się „nowa lingua franca”. Obecnie bez znajomości tego języka, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, naprawdę trudno jest znaleźć dobrą pracę – czy to w Polsce czy w innych krajach rozwiniętych na świecie.

Język angielski wymagany przez pracodawców

Język angielski na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci stał się językiem globalnym, w tym również w sferze biznesu. To właśnie po angielsku prowadzone są spotkania biznesowe, negocjacje, konferencje czy szkolenia. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że pracodawcy wymagają od kandydatów ubiegających się o pracę, znajomości też języka. Co więcej, im lepsza znajomość angielskiego, tym większe szanse na rozwój kariery zawodowej, a co za tym idzie, lepsze pieniądze.

Wpływ znajomości angielskiego na poziom życia i zarobki

Znajomość języka angielskiego w obecnych czasach jest wręcz koniecznością. Choć przytłaczająca większość pracowników w Polsce deklamuje jego znajomość – w różnym stopniu – to tak naprawdę na zarobki, a co za tym idzie poziom życia, przekłada się znajomość angielskiego w stopniu zaawansowanym. Z Ogólnopolskich Badań Wynagrodzeń przeprowadzonych w 2016 r. przez Sedlak&Sedlak wynika, że osoby, które deklarują taką znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym zarabiają średnio o ok. 30 proc. więcej od tych posługujących się nim w stopniu średnio zaawansowanym.

Co więcej, według badań przeprowadzanych na hiszpańskim Uniwersytecie Pompeau Fabry, poligloci są znacznie bardziej spostrzegawczy, a do tego w sposób efektywniejszy dokonują pozyskiwania i przetrwania informacji. W czasach, gdy informacja uznawana jest za najwyższe dobro, generujące największe zyski, umiejętność ta okazuje się być niezwykle użyteczną umiejętnością.