Język holenderski czy niderlandzki?

holandia - niderlandy

Większość osób dobrze zna lub chociaż słyszała o Holandii. Kraj ten kojarzony jest przede wszystkim z tulipanami i rowerami. Z kolei na lekcjach historii nieraz słyszało się o królestwie Niderlandów. Okazuje się, że obecnie także używana jest nazwa Niderlandy. O co w takim razie w tym wszystkim chodzi i która wersja jest poprawna? Czas najwyższy rozwiać wątpliwości.

Poprawna wersja to Niderlandy czy Holandia?

Przez niektóre osoby nazwy Holandia i Niderlandy są traktowane jako synonimy, określające ten sam kraj. Okazuje się jednak, że jest to błędne myślenie i w rzeczywistości jest inaczej. Holandia nie jest tym samym, co Niderlandy z geograficznego i historycznego punktu widzenia. Nazwa Holandia dotyczy krainy historycznej, do której zaliczają się dwie prowincje. Mowa jest tutaj o Holandii Północnej i Południowej. Na ich terenie położone są kluczowe miejscowości, czyli: Amsterdam, Haga i Rotterdam. Królestwo Niderlandów ma aż dwanaście prowincji. Mówiąc o Holandii, nie ma się na myśli całego państwa, ale tylko wybrany region. Może to być trochę mylące dla obcokrajowców ze względu na to, że nazwa Holandia używana jest nawet w oficjalnych materiałach marketingowo-reklamowych.

Nazwa Niderlandy odnosi się zarówno go krainy historycznej, jak i geograficznego położenia kraju. Co więcej, na początku roku 2020 doszło nawet do zmiany państwowego logo z tulipanem. Od teraz w działaniach reklamowych i marketingowych stosuje się anglojęzyczną nazwę państwa Netherlands. Dawniej było to Holland. Służy to promocji kraju na szerszą skalę, aby zapoznać turystów z mniej popularnymi terenami Niderlandów. Od teraz nazwa Niderlandy ma występować już nie tylko we wszystkich urzędowych dokumentach, ale też w oficjalnych komunikatach. Zgodnie z konsytuacją uchwaloną w roku 1814 obowiązuje nazwa Nederland, a nazwa rządu to Nederlands kabinet.


Język holenderski czy niderlandzki?

Znacznie częściej usłyszeć można o języku holenderskim niż niderlandzkim, który kojarzony jest z czymś historycznym. Okazuje się, że oficjalnie używa się pojęcia języka niderlandzkiego, a nie holenderskiego. Język niderlandzki to jedyne właściwe określenie, chociaż nadal często stosuje się zamienne terminy język holenderski i flamandzki. Mogą być one stosowane, ale tylko w celu rozróżnienia danej odmiany języka. Różnice pomiędzy odmianą holenderską a flamandzką dotyczą głównie wymowy, słownictwa i gramatyki. Język niderlandzki obowiązuje na terenie Holandii, Flandrii i Belgii. To co obecnie określa się mianem języka holenderskiego, jest niczym innym jak północną odmianą. Z kolei język flamandzki jest odmianą południową, stosowaną we Flandrii. Zaprzestano już używana nazwy język w odniesieniu do holenderskiego, stosując określenie dialekt.

Podsumowując: należy mieć na uwadze to, że nie istnieje oficjalnie coś takiego jak język holenderski. Poprawnie stosowaną nazwą jest dialekt holenderski, który stanowi regionalną odmianę języka niderlandzkiego. Używa się go w dwóch prowincjach, a mianowicie w Północnej i Południowej Holandii. Nie należy jednak utożsamiać języka niderlandzkiego z dialektem holenderskim.