System edukacyjny w Wielkiej Brytanii

angielska edukacja

W każdym kraju system edukacyjny w mniejszym lub większym stopniu odbiega od polskiego szkolnictwa. W Anglii wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego i średniego. Wyróżnia się cztery poziomy nauczania, które określa się mianem Key Stage od 1 do 4 lub A ,B, C, D. Pierwszym etapem będzie Primary School, czyli szkoła podstawowa, następnie mamy Secondary School (szkołę średnią). Można też kontynuować edukację pomaturalną – Further Education i pójść do szkoły wyższej – Higher Education.

Obowiązek edukacyjny w Anglii

Angielskie przepisy jasno wskazują na obowiązek edukowania dzieci do szesnastego roku życia. Z kolei nastolatkowie w wieku miedzy 16 a 19 lat mogą dobrowolnie kontynuować naukę, gdyż edukacja na tym etapie jest nieobligatoryjna. Do tego czasu każdy ma równy i bezpłatny dostęp do szkół, co zmienia się po 19. roku życia, kiedy konieczne staje się płacenie za dalszą edukację. W Wielkiej Brytanii nadal w większości szkołach obowiązkiem uczniów jest noszenie mundurków. Każdy rok szkolny składa się nie z dwóch, ale z trzech trymestrów. Pierwszy rozpoczyna się na jesień i trwa od września do grudnia. Drugi trymestr rozpoczyna się wiosną – od stycznia do kwietnia. Ostatnim jest letni, który trwa do lipca. W połowie każdego trymestru robione są tygodniowe przerwy, które określa się mianem half-term. Z kolei na koniec każdego trymestru uczniowie mają od dwóch do trzech tygodni wakacji.

Od młodych Anglików wymaga się wzorowej frekwencji na zajęciach lekcyjnych, a lista obecności sprawdzana jest zarówno rano, jak i po popołudniu. Lekcje rozpoczynają się w poniedziałek i trwają do piątku, w godzinach od 9 do 16, z przerwą obiadową koło południa. W ciągu roku dziecko może opuścić tylko 10 dni. Szkoła podstawowa Infant Schools przeznaczona jest dla uczniów w wieku od 5 do 8 lat a Junior Schools obejmuje dzieci od 8 do 11 lat. Istnieją też szkoły dwupoziomowe dla uczniów od 5 do 11 lat – Combined Infant and Junior Schools. W szkole podstawowej stosuje się ocenę opisową mocnych i słabych stron danego o ucznia. Key Stage 1 i 2 zakańczane są egzaminem SAT.

Szkoła podstawowa i co dalej, czyli kolejne etapy ścieżki edukacyjnej w Wielkiej Brytanii

Po szkole podstawowej przychodzi czas na obowiązkowe Gimnazjum czyli High School/Secondary School, do którego uczęszczają uczniowie od 11 do 16 roku życia. Trzynastolatkowie zobligowani są do ponownego zdawania egzamin SAT, aby ukończyć Key Stage 3. Obowiązuje ośmiocyfrowy system oceniania, gdzie najwyższą oceną jest 8 a najgorszą 1. Gimnazjum i jednocześnie Key Stage 4 kończy egzamin General Certificate of Secondary Education. Odpowiednikiem polskiej matury są egzaminy A-levels, zdawane z trzech wybranych przedmiotów. Świadectwo jego zdania jest przepustką do rozpoczęcia edukacji w wyższej/profesjonalnej.

Szkoła wyższa Higher Education

Brytyjskie studia są dwustopniowe – licencjackie trwają do trzech do czterech lat a magisterskie rok lub dwa. Najwyższy standard nauczania obowiązuje w najstarszych uczelniach brytyjskich, uznawanych za te najbardziej prestiżowe. Dużo łatwiej można dostać się do Nowego Uniwersytetu, o niższej pozycji na rynku edukacyjno-zawodowym.

Myślisz nad edukacją na Wyspach? Zapisz się w pierwszej kolejności na nasze kursy języka angielskiego.